Сайтът на клуб BGTT

Учредително събрание

На 18.04.2012 г. бе проведено учредителното събрание, с което се създава „Клуб БГТТ“.  Подробностите около устава бяха разисквани продължително и задълбочено в пицария Айнщайн. След постигането на съгласие по основните въпроси, учредителите преминаха към подписване на документацията.  “Изненада“ бе появата и участието в учредяването на Негово Превъзходителство посланика на BGTT в Италия г-н Топалини. След [...]