Сайтът на клуб BGTT

Работна сбирка 24 май 2012

IMGP4655w1-200

На светлата дата 24 май, беше проведена първата работна сбирка на клуб БГТТ. Целта бе да се положат релси и окабеляване, на някои от вече сглобените модули. Процесът изисква известно доуточняване, но в най-скоро време, може да очаквате подробно описание на необходимите стъпки. Също така бяха сглобени и първите модули в крива, за което беше [...]