Сайтът на клуб BGTT

Първа сбирка

На 22.02.2012 г.  в едно закътано кафене в ж.к. Борово бе проведена първа сбирка с цел да се обсъди създаването на бъдещия клуб БГТТ. Атмосферата бе конструктивно-добронамерена и  с творчески характер. Всеки сподели какво очаква, какво иска и не иска да се случва в бъдещия клуб. Обсъждани бяха евентулната съдебна регистрация и провеждането на необходимото за целта учредително събрание. Разбира се говорихме си и за влакове, модули и т.н. ;-)

Категория: Новини

Имeйлът няма да се вижда. Задължителните полета са маркирани *

*