Сайтът на клуб BGTT

Работна сбирка 24 май 2012

На светлата дата 24 май, беше проведена първата работна сбирка на клуб БГТТ. Целта бе да се положат релси и окабеляване, на някои от вече сглобените модули. Процесът изисква известно доуточняване, но в най-скоро време, може да очаквате подробно описание на необходимите стъпки. Също така бяха сглобени и първите модули в крива, за което беше изработен специален шаблон, който се явява част от набор от общо 3 различни шаблона, с които се улеснява сглобяването на БГТТ модулите. Радиуса  на модулите в крива е 1000 мм.

Не се мина и без шеги и закачки, а не се лишихме и от вкусна обедна почивка. Един от най-приятните моменти беше, когато в далечината се чуваше свирката на пътуващия до Банкя атракционен влак с парен локомотив. Преди да си тръгнем от любезния домакин събрахме всички сглобени през деня модули за обща снимка.

Категория: Новини

Имeйлът няма да се вижда. Задължителните полета са маркирани *

*